Розклад роботи!

Розділ І. Призначення школи та засоби його реалізації.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Освітня програма II ступеня освіти складена відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

-Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

Відповідно до статті 15 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» , Положення про загальноосвітній навчальний заклад затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 27.серпня 2010 року №778 Постанови Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 року №1392 про впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Статуту загальноосвітньої школи І - II ступенів с. Мостище затвердженого начальником відділу освіти Камінь - Каширської райдержадміністрації від 02.02.2010 року 2019- 2020 навчальний рік розпочнеться - 2 вересня - святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня проведенням державної підсумкової атестації.

Тип закладу - загальноосвітній. Класів - 9 . Учнів - 1 - 4 класів - 52, 5 - 9 класів -47

Всього - 99 учнів.

Робочі навчальні плани на 2019-2020 н.р. складаються для 5-9 класів за І иповими навчальними планами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2018 №405.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Відповідно до листа відділу освіти Камінь-Каширської РДА №634\10\2-19 від 05.08.2019 року 2019-2020 навчальний рік організовується у такі терміни:

2 вересня 2019 року - свято Першого дзвоника;

I семестр з 02 вересня по 27 грудня 2019 року;

II семестр з 13 січня по 29 травня 2020 року.


Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

- осінні з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року;

- зимові з ЗО грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

- весняні з 23 березня по 29 березня 2020 року;

Закінчити 2019 - 2020 навчальний рік, включаючи проведення державної підсумкової атестації, (перелік предметів для державної підсумкової атестації , форму її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково) святом Останнього дзвоника.

- Навчання проводиться в одну зміну за 5 - денним робочим тижнем.

-Початок навчання о 9 годині, закінчується о 16 годині.

Тривалість уроків:

- 1 - клас - 35 хвилин; -2-4 класи - 40 хвилин; 5-9 класи - 45 хвилин,

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів

загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів - 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів - 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів - 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів - 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів - 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти II ступеня.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Навчальний план складений:

- для 5-6 класів згідно таблиці 13 до Типової освітньої програми Навчальний план ЗЗСО з вивченням курсів духовно-морального спрямування;

- для 7 класу згідно таблиці Ідо Типової освітньої програми Навчальний план ЗЗСО з навчанням українсько мовою;

- для 8-9 класів згідно таблиці 11до Типової освітньої програми Навчальний план ЗЗСО з вивченням двох іноземних мов;