Поради батькам та учням!

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Загальні правила поведінки учнів

1. Загальні правила поведінки учнів

1.1. Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості, залишає верхній одяг у гардеробі, прямує до місця проведення уроку.

1.2. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибуховіабовогненебезпечніпредмети і речовини; спиртнінапої, наркотики, іншіодурманюючіречовини та отрути, газовібалончики.

1.3. Не дозволяється без дозволупедагогівйтизішколи і з їїтериторії в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явитикласномукерівникудовідкувідлікаряабо записку відбатьків (або особи, яка їхзаміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускатизаняття безповажних причин забороняється.

1.4.Ученьшколи приносить необхіднінавчальніприладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до школи з підготовленимидомашнімизавданнями з предметівзгідно з розкладомуроків.

1.5. Ученьшколипроявляєповагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школяріпоступаються дорогою дорослим, старшішколярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

1.6. Поза школою учніповодятьсяскрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’яшколи.

1.7. Учнібережутьмайношколи, надаютьпосильнудопомогу в йогоремонті, акуратновідносяться як до свого, так і до чужого майна.

1.8.Учнідотримуються правил технікибезпеки як підчас уроків так і під час перерв.

1.9. Забороняєтьсякористуватися мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу.

2.Поведінка на заняттях

2.1. При вході педагога в класучнівстають на знак вітання, сідаютьпісля того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учнівітають будь-якогодорослого, щоувійшов до класупід час занять.

2.2. Протягом уроку не можнашуміти, відволікатися самому і відволікатиіншихстороннімирозмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватисяучнямитільки для навчальнихцілей. За першоювимогоювчителя (класногокерівника) необхіднопред’явитищоденник. Будь-які записи в щоденникахучнямиповиннівиконуватисяохайно. Після кожного навчальноготижня батьки учняставлятьсвійпідпис у щоденнику.

2.3. Якщопід час занять учнюнеобхідновийти з класу, то він повинен підняти руку і попроситидозвіл у вчителя.

2.4. Якщоученьхочепоставитизапитаннявчителюабовідповісти на запитаннявчителя, вінпіднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчительоголосить про закінченнязаняття, ученьмає право покинутиклас. При виходівчителяабоіншогодорослого з класуучнівстають.

3.Поведінка до початку уроку, на перервах і післязакінчення занять

3.1. До початку уроку ученьповинен:

прибути до кабінету до першогодзвінка, увійти до класутільки в присутностівчителя і підготуватися до уроку.

3.2.Під час перерви учнізобов’язані:

- навести чистоту та порядок на своємуробочомумісці;

- вийти з класу;

- рухаючись коридорами, сходами, триматисяправоїсторони;

- підкорятисявимогампрацівниківшколи, черговимучням;

- допомагатипідготуватиклас на проханнявчителя до наступного уроку;

- у разіспізнення на урок постукати в дверікабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попроситисісти на місце.

3.3. Під час перерви учнямзабороняється:

- бігати сходами, поблизувікон і в іншихмісцях, не пристосованих для ігор; - - штовхати один одного, кидатися предметами і застосовуватифізичну силу для вирішення будь-якоїпроблеми;

- вживатинепристойнівирази і жести на адресу будь-якихосіб, шуміти, заважативідпочиватиіншим;

-палити в будівлі і на територіїшколи.

4. Правила поведінки учнів у їдальні

4.1.У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4.2. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

4.3. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні

4.4. Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

4.5. Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

4.6. Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

4.7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

4.8. Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.


Психологи виділяють три аспекти шкільної зрілості (або психологічної готовності до школи): інтелектуальний, емоційний і соціальний.

Інтелектуальна зрілість для віку 6-7 років - це вміння виділяти фігуру із тла, відтворювати зразок, здатність концентрувати увагу, встановлювати зв'язки між явищами і подіями, логічно запам'ятовувати, а також розвиток дрібних рухів руки і їх координації. Емоційна зрілість - це ослаблення безпосередніх, імпульсивних реакцій і вміння тривало виконувати не дуже привабливу роботу, тобто розвиток довільності поведінки. Соціальна зрілість - це потреба у спілкуванні з однолітками й уміння підкоряти свою поведінку законам дитячих груп, здатність приймати роль учня, уміння слухати і виконувати вказівки вчителя.

Тест для батьків

«Чи готова ваша дитина до школи?»

1. Чи хоче ваша дитина йти до школи?

2. Чи думає ваша дитина про те, що у школі вона багато дізнається й навчатися буде цікаво?

3.Чи може ваша дитина самостійно виконувати справу, яка потребує зосередженості впродовж 30 хвилин (наприклад, збирати конструктор)?

4. Чи ваша дитина у присутності незнайомих анітрохи не соромиться?

5. Чи вміє ваша дитина складати розповіді за картинкою не коротші, ніж із п'яти речень?

6. Чи може ваша дитина розповісти напам'ять кілька віршів?

7. Чи вміє вона відмінювати іменники за числами?

8. Чи вміє ваша дитина читати по складах або цілими словами?

9. Чи вміє ваша дитина рахувати до 10 і назад?

10. Чи може вона розв'язувати прості задачі на віднімання й додавання одиниці?

11. Чи правильно, що ваша дитина має тверду руку?

12. Чи любить вона малювати і розфарбовувати картинки?

13. Чи може ваша дитина користуватися ножицями і клеєм (наприклад, робити аплікації)?

14. Чи може вона зібрати пазли з п'яти частин за хвилину?

15. Чи знає дитина назви диких і свійських тварин?

16. Чи може вона узагальнювати поняття (наприклад, назвати одним словом овочі: помідори, морква, цибуля)?

17. Чи любить ваша дитина самостійно працювати - малювати, збирати мозаїку тощо?

18. Чи може вона розуміти і точно виконувати словесні інструкції?

Результати тестування залежать від кількості позитивних відповідей на запитання тесту. Отже, якщо їх:

15-18 - дитина готова йти до школи. Ви не дарма з нею працювали, а шкільні труднощі, якщо і виникнуть, можна легко подолати;

10-14 - ви на правильному шляху, дитина багато чого навчилася, а запитання, на які ви відповіли "ні", підкажуть вам, над чим іще потрібно попрацювати;

9 і менше - почитайте спеціальну літературу, намагайтеся приділяти більше часу заняттям з дитиною і зверніть увагу на те, чого вона не вміє.

Результати можуть вас розчарувати. Але пам'ятайте, що всі ми - учні у школі життя. Дитина не народжується першокласником, готовність до школи - це комплекс здібностей, що піддаються корекції. Вправи, завдання, ігри, обрані вами для розвитку дитини, легко і весело можна виконувати з мамою, татом, бабусею, старшим братом - з усіма, хто має вільний час і бажання навчатися разом із дитиною. Добираючи завдання, зверніть увагу на слабкі місця розвитку дитини.